Ideslusen er opprettet i forbindelse med utviklingsprosjektet Balanse 24, som skal legge grunnlaget for en balansert kommuneøkonomi i åra som kommer. Som ansatt i kommunen har du verdifull kunnskap om din arbeidshverdag som organisasjonen trenger for å utvikle tjenestene. Ingen ide er for liten og ingen er for stor. Du kan også velge å sende inn ideen din anonymt. Forslaget ditt blir vurdert av et knippe kolleger og noen ideer vil bli testet ut før de eventuelt innføres som en endring i organisasjonen.
Følg utviklingen av ansattes ideer her i Ideslusen!

Send inn ditt forslag!