Kontaktinformasjon Lillehammer kommune
LILLEHAMMER KOMMUNE SERVICETORGET
Postboks 986 Rådhuset
2626 Lillehammer Telefon: 61 10 77 00
postmottak@lillehammer.kommune.no Mandag-fredag kl. 08.00-15.00
Org.nr.: 945578564