Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Se innsendte forslag

Sammenkomst

Av: Thor Arne Bakke

Jeg forslår en fest/sammenkomst for alle ansatte i kommunen. Det tror jeg vil bidra til større forståelse på tvers av nivåene og til et større samhold - som igjen vil bidra til at vi jobber bedre sammen = tid og dermed penger spart

Forslag 1

Av: Thor Arne Bakke

Hva om vi, Marthe, Kjersti og meg selv, sender inn noen ideér slik at vi ser hvordan dette ser ut i bakkant og som hjelp i hvordan vi vil kategorisere innsendte forslag?

Idésluse - LILLEHAMMER KOMMUNE

Ideslusen er opprettet i forbindelse med utviklingsprosjektet Balanse 24, som skal legge grunnlaget for en balansert kommuneøkonomi i åra som kommer. Som ansatt i kommunen har du verdifull kunnskap om din arbeidshverdag som organisasjonen trenger for å utvikle tjenestene. Ingen ide er for liten og ingen er for stor. Du kan også velge å sende inn ideen din anonymt. Forslaget ditt blir vurdert av et knippe kolleger og noen ideer vil bli testet ut før de eventuelt innføres som en endring i organisasjonen.
Følg utviklingen av ansattes ideer her i Ideslusen!

LILLEHAMMER KOMMUNE
Postboks 986
2626 Lillehammer
Org.nr.: 945578564
SERVICETORGET
Rådhuset
Telefon: 61 10 77 00
Mandag-fredag kl. 08.00-15.00